Rasfoire documente

Decizia 852/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Hotarirea 223/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Zelincă Rodica

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Hotarirea 224/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Ordinul 75/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Ordinul 502/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Ordinul 503/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Norma 15/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Hotarirea 28/2020 privind amânarea organizării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 25 aprilie 2020

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Ordinul 417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Hotarirea 29/2020 privind constatarea vacantării unui loc în cadrul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România în urma demisiei din funcţia de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Laura Vorniceanu

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020