Rasfoire documente

Decizia 180/2020 pentru numirea domnului Dan Dragoş Drăgan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decretul 208/2020 privind conferirea Medaliei Aniversare Centenarul Marii Uniri

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decretul 209/2020 privind conferirea Medaliei Comemorative Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decretul 210/2020 privind conferirea Medaliei Aniversare Centenarul Marii Uniri

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Hotarirea 199/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ''Hidroelectrica'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 181/2020 privind eliberarea doamnei Andra-Mihaela Costache din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 182/2020 privind numirea doamnei Andra-Mihaela Costache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 183/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 184/2020 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Mădălina Carmen Hristu

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 186/2020 privind eliberarea domnului Nicolae Dragoş Garofil din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 187/2020 pentru numirea domnului Nicolae Dragoş Garofil în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 188/2020 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Mihaela Andreianu din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 189/2020 privind eliberarea domnului Filaret Brădăţan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 190/2020 privind numirea domnului Silviu Năstase în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 191/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Georgeta Bumbac a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Ordinul 1799/2020 pentru aprobarea modalităţii de amânare la plată a ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Ordinul 500/2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Rectificare din 2020 privind art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Ordinul 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Hotarirea 16/2020 pentru completarea Regulamentului Senatului

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020