Rasfoire documente

Legea 29/2020 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Legea 27/2020 privind limba semnelor române

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Decretul 213/2020 pentru promulgarea Legii privind limba semnelor române

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Decretul 215/2020 pentru promulgarea Legii privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Hotarirea 226/2020 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor privind efectuarea plăţii

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Ordinul 522/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Ordinul 523/2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Ordinul 525/2020 privind acordarea S.C. CHIMCOMPLEX - S.A. Borzeşti, pentru o perioadă de 180 de zile, a derogării pentru punerea pe piaţă şi utilizarea produsului biocid TP2 - hipoclorit de sodiu sol. 1,25% clor activ numai pentru utilizare bactericidă şi fungicidă dovedită

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Ordinul 534/2020 pentru completarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.301/2007

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Decizia 5/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind infracţiunea de tăiere ilegală de arbori prevăzute de art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, având ca obiect pomi de Crăciun

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020