Rasfoire documente

Decizia 486/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020

Decizia 819/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020

Decizia 360/2020 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020

Ordinul 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, a criteriilor şi a metodologiei de selecţie, precum şi a condiţiilor în care personalul care ocupă aceste funcţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020

Metodologie din 2020 privind criteriile de selecţie a personalului în vederea ocupării funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, organizarea şi desfăşurarea selecţiei, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020