Rasfoire documente

Ordinul 26/2020 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020

Ordinul 59/2020 privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea TULCEA GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020

Ordinul 24/2020 privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L.

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020

Ordinul 25/2020 privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea ''Depomureş'' Târgu Mureş - S.A.

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020

Ordinul 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020

Ordinul 56/2020 privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' - S.A.

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020

Ordinul 57/2020 privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea SALGAZ - S.A.

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020

Ordinul 58/2020 privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020

Ordinul 60/2020 privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea VEGA 93 - S.R.L.

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020

Actul din 2020 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

publicat in M.Of. 243 din 25-mar-2020