Rasfoire documente

Acord din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene

publicat in M.Of. 241 din 24-mar-2020

Ordinul 51/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi pentru stabilirea măsurilor necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 şi de art. 3^1 din Legea nr. 19/2020

publicat in M.Of. 241 din 24-mar-2020

Legea 25/2020 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018

publicat in M.Of. 241 din 24-mar-2020

Decretul 206/2020 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018

publicat in M.Of. 241 din 24-mar-2020

Decizia 568/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 14 şi ale art. 8 alin. (1)-(5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 241 din 24-mar-2020

Hotarirea 210/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

publicat in M.Of. 241 din 24-mar-2020