Rasfoire documente

Ordinul 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 177/2020 privind revocarea domnului Mihail-Dan Dojana din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 577/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 726/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (2) şi ale art. 104 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 178/2020 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Mădălina Carmen Hristu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 179/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Ordinul 1802/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.671/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2020

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Ordinul 497/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020