Rasfoire documente

Decizia 596/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Decizia 26/2020 privind eliberarea domnului Radu Preda din funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Decizia 27/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere de director al Direcţiei pentru relaţia cu Guvernul, coordonare, elaborare şi avizare acte normative şi relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului General al Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul M.240/2019 pentru modificarea Normelor privind evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.21/2010

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul M.241/2019 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul 3211/2019 pentru reacreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi din Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul 1/2020 privind formarea iniţială, în anul 2020, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul 2/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.259/2006

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020