Rasfoire documente

Ordinul 486/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Hotarirea 13/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă COM (2020) 22 final

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Hotarirea 14/2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil şi migraţie, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului pentru managementul frontierelor şi vize COM (2020) 23 final

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Hotarirea 15/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 COM (2020) 37 final

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Decizia 762/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152, art. 344 alin. (2) şi ale art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Norma 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020