Rasfoire documente

Hotarirea 203/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

publicat in M.Of. 235 din 23-mar-2020

Hotarirea 209/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino'', trecerea unei părţi din acesta constituite din construcţii din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 235 din 23-mar-2020

Hotarirea 215/2020 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Tolmacheva Anastasia

publicat in M.Of. 235 din 23-mar-2020

Hotarirea 216/2020 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Chirkova Elena

publicat in M.Of. 235 din 23-mar-2020

Ordinul 398/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

publicat in M.Of. 235 din 23-mar-2020

Hotarirea 214/2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului Oskin Anatolii

publicat in M.Of. 235 din 23-mar-2020