Rasfoire documente

Decizia 847/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Hotarirea 187/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 noiembrie 2019 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Hotarirea 188/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României - DN2 (E85)'', judeţul Suceava

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Hotarirea 194/2020 privind aprobarea închirierii, prin procedura licitaţiei publice, a unor suprafeţe din bunurile imobile, proprietate publică a statului, aflate în folosinţa şi administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Hotarirea 196/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Hotarirea 200/2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Ordinul 45/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2020

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Ordinul 60/2020 pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Ghid din 2020 de securitate nucleară privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Ordinul 315/2020 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2020

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Instructiunile 1/2020 privind transmiterea raportărilor şi a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepţionale generate de criza COVID-19

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020