Rasfoire documente

Codul Aerian din 2020 (Legea nr. 21/2020)

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Ordinul 3472/2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Legea 21/2020 privind Codul aerian

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Decretul 199/2020 pentru promulgarea Legii privind Codul aerian

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Hotarirea 182/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Hotarirea 186/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Hotarirea 189/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Hotarirea 190/2020 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2362, aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru Universitatea ''Lucian Blaga'' din Sibiu şi modificarea anexelor nr. 4 şi 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Hotarirea 191/2020 privind transmiterea unei părţi din imobilul 3565 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Ordinul 478/2020 privind modificarea Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 1.100/2017 pentru aprobarea domeniilor de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe avute în vedere la acordarea gradelor diplomatice sau consulare

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020