Rasfoire documente

Legea 23/2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Decretul 204/2020 pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Legea 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Decretul 205/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Decretul 201/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Decretul 202/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Decretul 203/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Hotarirea 211/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ''Telecomunicaţii C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Hotarirea 213/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Ordinul 47/2020 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Ordinul 50/2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Ordinul 476/2020 pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Ordinul 452/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020