Rasfoire documente

Ordinul 441/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Procedura din 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Ordinul 46/2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Norma 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Hotarirea 6/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Ordonanta urgenta 28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Ordinul 44/2020 pentru operaţionalizarea conducerii poliţiei locale de către structurile Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Hotarirea 212/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. - Marfă'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020