Rasfoire documente

Hotarirea 195/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, transmiterea dreptului de administrare al acestuia de la Societatea Română de Radiodifuziune la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în mod corespunzător

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2020

Ordinul 1699/2019 pentru modificarea Ordinului directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.526/2015 privind aprobarea însemnului heraldic şi a drapelului distinctiv ale Academiei Naţionale de Informaţii ''Mihai Viteazul''

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2020

Ordinul M.39/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2020

Ordinul M.40/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2020

Ordinul 3374/2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2020

Hotarirea 219/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2020

Regulament din 2020 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2020