Rasfoire documente

Hotarirea 159/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul Barnar Vest, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 224 din 19-mar-2020

Hotarirea 205/2020 pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 224 din 19-mar-2020

Hotarirea 206/2020 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 224 din 19-mar-2020

Hotarirea 3/2020 pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României

publicat in M.Of. 224 din 19-mar-2020

Hotarirea 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 224 din 19-mar-2020

Decizia 11/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 224 din 19-mar-2020