Rasfoire documente

Ordinul 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

publicat in M.Of. 211 din 16-mar-2020

Ordinul 400/2020 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

publicat in M.Of. 211 din 16-mar-2020

Ordinul 3453/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.261/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de elaborare şi a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional

publicat in M.Of. 211 din 16-mar-2020

Decizia 4/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 211 din 16-mar-2020

Hotarirea 177/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)''

publicat in M.Of. 211 din 16-mar-2020

Ordinul 399/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 211 din 16-mar-2020