Rasfoire documente

Decizia 709/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 210 din 16-mar-2020

Decizia 754/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385 din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 374 alin. (10) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 210 din 16-mar-2020

Hotarirea 175/2020 pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei''

publicat in M.Of. 210 din 16-mar-2020

Hotarirea 176/2020 privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15'' şi ''Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15'', precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Varianta de ocolire Bacău''

publicat in M.Of. 210 din 16-mar-2020

Hotarirea 178/2020 pentru excluderea unor părţi de imobile expropriate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii ''Autostrada Sebeş-Turda'', precum şi modificarea suprafeţelor expropriate aferente imobilelor identificate la poziţiile număr curent 4153, 4154, 4155 şi 4161 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014

publicat in M.Of. 210 din 16-mar-2020

Ordinul 3139/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.883/2019 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a monumentului istoric cu denumirea Chilii nord, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentelor istorice clasate în Lista monumentelor istorice cu denumirile Mănăstirea Sărăcineşti, Biserica ''Adormirea Maicii Domnului'', Clopotniţă, Zid de incintă, situate la adresa poştală satul Valea Cheii, Str. Principală nr. 49, comuna Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute

publicat in M.Of. 210 din 16-mar-2020