Rasfoire documente

Decizia 840/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 194 lit. a) din Codul de procedură civilă şi ale art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Decizia 150/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Ordinul 392/2020 privind Normele aferente tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalaţiile medii de ardere

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Norma din 2020 aferentă tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalaţiile medii de ardere

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Ordinul 1145/2020 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Decizia 4/1AGN/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Decizia 5/2CN/2020 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 25/2CN/2019 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Hotarirea 22/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut şi pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Ordinul 1719/2020 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020