Rasfoire documente

Decizia 705/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371 din Codul penal

publicat in M.Of. 193 din 10-mar-2020

Decizia 814/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 193 din 10-mar-2020

Ordinul 329/2020 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

publicat in M.Of. 193 din 10-mar-2020

Ordinul 3344/2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic ''Henri Coandă'' din municipiul Dej

publicat in M.Of. 193 din 10-mar-2020

Hotarirea 26/2020 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

publicat in M.Of. 193 din 10-mar-2020

Hotarirea 27/2020 pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

publicat in M.Of. 193 din 10-mar-2020

Hotarirea 4/2020 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 193 din 10-mar-2020

Hotarirea 5/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2020

publicat in M.Of. 193 din 10-mar-2020