Rasfoire documente

Decizia 10/2020 pentru numirea domnului Iulian Cristian Simu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 524/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. f) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 4/2020 privind revocarea domnului Radu-Codruţ Ştefănescu din funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 5/2020 privind numirea domnului Alexandru Laurenţiu Blaga în funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 6/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 7/2020 pentru numirea domnului Pecingină Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 8/2020 pentru numirea domnului Dragoş-Florin Coman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 9/2020 pentru numirea domnului Liviu Rogojinaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 11/2020 privind eliberarea doamnei Gabriela Dorojan, la cerere, din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 12/2020 privind revocarea domnului Radu Roca din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 13/2020 privind numirea domnului Eugen Ioan Cozma în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 14/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă, inspector superior în cadrul OIPOCU - Serviciul implementare asistenţă tehnică, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 15/2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 16/2020 privind eliberarea domnului Alin Eleodor Mihai din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 17/2020 privind numirea domnului Ninu Gabriel-Florentin în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 18/2020 privind eliberarea domnului Leonard-Cătălin Munteanu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 19/2020 privind numirea domnului Raul-Cristian Petrescu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 20/2020 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu-Florin Mănăilă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Ordinul 4/2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dragalina IV din judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Ordinul 3016/2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020