Rasfoire documente

Rectificare din 1899 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 20 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Decizia 730/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 160/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Colbu Valentin-Alexandru

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 161/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Nechifor Dan

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 162/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Botoşani de către domnul Nechifor Dan

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 163/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Cristea Chiru-Cătălin

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 164/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Purcărescu Dan-Narcis

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 165/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Roşca Nicuşor

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 166/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Stănculescu Anişoara

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 167/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către doamna Oşanu Mihaela-Oana

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 168/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sălaj de către domnul Sârca Romeo-Constantin

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 169/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Creţu Mircea-Dorin

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 170/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Sanda-Ligia

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Decizia 152/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Decizia 153/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Decizia 154/2020 privind reluarea, la cerere, a activităţii domnului Tiberiu Bărbuleţiu în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Decizia 155/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Apărării Naţionale de către domnul Sorin-Serioja Chivu

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Decizia 156/2020 privind aplicarea mobilităţii domnului Tiberiu Bărbuleţiu din funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Decizia 157/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Decizia 158/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Decizia 160/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gicu Iorga a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Ordinul 204/2020 privind intrarea în vigoare a Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Ordinul 397/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Hotarirea 171/2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru pregătirea unităţilor sanitare în vederea îngrijirii pacienţilor infectaţi cu Coronavirus - COVID19, precum şi pentru optimizarea derulării acţiunilor prioritare necesare îngrijirii şi acordării tratamentului pacienţilor critici, în acest context, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020