Rasfoire documente

Decretul 173/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Decretul 174/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Decretul 175/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Decretul 176/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Decretul 177/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Decizia 147/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ciprian-Constantin Pasailă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Decizia 148/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ciprian-Constantin Pasailă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Decizia 149/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iulia Cîrcei din funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Decizia 150/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Diaconu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Ordinul 2703/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional ''Brătianu''

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional ''Brătianu''

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020