Rasfoire documente

Decizia 780/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 24, art. 29 alin. (4) lit. a), art. 30 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

publicat in M.Of. 189 din 09-mar-2020

Ordinul 371/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 189 din 09-mar-2020

Ordinul 729/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 189 din 09-mar-2020

Ordinul 730/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - AIAS

publicat in M.Of. 189 din 09-mar-2020

Ordinul 374/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 189 din 09-mar-2020