Rasfoire documente

Decizia 768/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 lit. h) şi ale art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 186 din 09-mar-2020

Decizia 770/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 186 din 09-mar-2020

Ordinul 318/2020 privind aprobarea procesului de urmat pentru adoptarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot, definite la art. 2 pct. 6 din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, şi desemnarea autorităţilor pentru protecţia mediului responsabile cu stabilirea restricţiilor de operare referitoare la zgomot şi monitorizarea acestora

publicat in M.Of. 186 din 09-mar-2020

Ordinul 3371/2020 pentru aprobarea conţinutului şi formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I şi nivelul II)

publicat in M.Of. 186 din 09-mar-2020

Decizia 227/2020 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii APRIL BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea a II-a din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 186 din 09-mar-2020

Decizia 237/2020 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ROMASIR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea a II-a din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 186 din 09-mar-2020