Rasfoire documente

Decizia 571/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul penal

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2020

Ordinul 3338/2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Aletheea'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2020

Decizia 1/2020 [A] referitoare la recursul în interesul legii în materie civilă cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de procedură civilă [fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă de la 1865]

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2020

Ordinul 3241/2020 privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019-2020

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2020