Rasfoire documente

Legea 17/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decretul 165/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decretul 166/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decretul 167/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decretul 168/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decretul 169/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decretul 170/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decretul 171/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decizia 759/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 375 alin. (1) şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decizia 810/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40, în ansamblu, precum şi ale art. 40 pct. 4-6 şi pct. 20-22, în special, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Decizia 10/2020 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, aprobat prin Decizia Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României nr. 5/2017

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020