Rasfoire documente

Ghid de finantare din 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

publicat in M.Of. 174 din 03-mar-2020

Decizia 718/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 174 din 03-mar-2020

Decizia 735/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 255 şi art. 258 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 174 din 03-mar-2020

Ordinul 67/2020 pentru modificarea art. 21 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor''

publicat in M.Of. 174 din 03-mar-2020

Ordinul 3201/2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019

publicat in M.Of. 174 din 03-mar-2020

Ordinul 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

publicat in M.Of. 174 din 03-mar-2020

Ordinul 543/2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019

publicat in M.Of. 174 din 03-mar-2020