Rasfoire documente

Decretul 143/2020 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Decretul 144/2020 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane la 10 iunie 2016

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Decretul 138/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Decretul 139/2020 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Decretul 140/2020 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Industrial şi Comercial

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Decretul 141/2020 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Decretul 142/2020 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Decretul 145/2020 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi la 30 iunie 2019

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Decretul 146/2020 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind protecţia investiţiilor dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Ordinul 144/2020 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020

Decizia 63/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept privind sfera noţiunii de «hotărâri privind patrimoniul» folosită de art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 162 din 27-feb-2020