Rasfoire documente

Decizia 645/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2020

Decizia 691/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1), ale art. 39 alin. (5) şi ale art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2020

Decizia 719/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68^5 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi ale art. II alin. (3) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2020

Ordinul 668/2020 privind încredinţarea unui serviciu de interes economic general către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2020

Ordinul 1645/2020 privind prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna martie 2020

publicat in M.Of. 160 din 27-feb-2020