Rasfoire documente

Decretul 151/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 152/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 153/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 154/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 155/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 156/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 147/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 148/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 149/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 150/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 157/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 158/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 159/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 160/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 161/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 162/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 163/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decretul 164/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decizia 799/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Decizia 800/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi alin. (3^1) din Legea apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020

Ordinul 377/2020 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 167 din 28-feb-2020