Rasfoire documente

Decizia 26/2019 [R] referitoare la soluţionarea recursului în interesul legii privind admisibilitatea cererilor de încuviinţare a executării silite pornite de instituţiile de credit împotriva Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. prin invocarea ca titlu executoriu a contractelor de garantare, raportat la dispoziţiile art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 şi art. 11 alin. (5) din anexa 1 a Ordinului nr. 8/2014 al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 153 din 26-feb-2020

Decizia 685/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 153 din 26-feb-2020

Decizia 689/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 153 din 26-feb-2020

Decizia 756/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 233/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma ''preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială'', cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

publicat in M.Of. 153 din 26-feb-2020

Ordinul 56/2020 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii PRO LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A.

publicat in M.Of. 153 din 26-feb-2020