Rasfoire documente

Decizia 687/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Decizia 688/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Ordinul 119/C/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din cadrul Spitalului ''Prof. dr. Constantin Angelescu''

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Regulament din 2020 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din cadrul Spitalului ''Prof. dr. Constantin Angelescu''

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Ordinul 286/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Norma 7/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat şi pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020