Rasfoire documente

Decizia 686/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3), (5) şi (6) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 35 din 15 mai 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 149 din 25-feb-2020

Decizia 677/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (4) şi ale art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, precum şi ale art. 29 alin. (1^1) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 149 din 25-feb-2020

Ordinul 3126/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive universitare din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 149 din 25-feb-2020

Regulament-Cadru din 2020 de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive universitare din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 149 din 25-feb-2020

Decizia 2215/2019 [A] privind recursul formulat de reclamanta B.G. împotriva Sentinţei civile nr. 77 din 8 septembrie 2016 a Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi anularea dispoziţiilor art. 18 alin. (2) din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/24.08.2005

publicat in M.Of. 149 din 25-feb-2020