Rasfoire documente

Hotarirea 4/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu ''Pregătirea Conferinţei privind Viitorul Europei'' COM (2020) 27 final

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 701/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 şi ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 75 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 704/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 şi alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Hotarirea 144/2020 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Brăila, Alba, Buzău, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Hotarirea 147/2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 129/2020 privind numirea domnului Viorel Grigoraş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 130/2020 pentru numirea domnului Octavian Alexandru Hagiiani în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 131/2020 pentru numirea domnului Nicolae Ivăşchescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 136/2020 privind numirea domnului Sebastian Bodu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 132/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Mihaela Irina Ionescu din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 135/2020 privind numirea doamnei Mădălina Carmen Hristu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 134/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Accoium Mustafa Levent a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020

Decizia 133/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eduard Ştefan-Olteniceanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 146 din 24-feb-2020