Rasfoire documente

Decizia 586/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 145 din 24-feb-2020

Hotarirea 142/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I''

publicat in M.Of. 145 din 24-feb-2020

Hotarirea 143/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78 + 519'', judeţul Argeş

publicat in M.Of. 145 din 24-feb-2020

Hotarirea 145/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea şi monitorizarea participării României la programele şi iniţiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană

publicat in M.Of. 145 din 24-feb-2020

Ordinul 1619/2020 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2020

publicat in M.Of. 145 din 24-feb-2020

Ordinul 3244/2020 privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2020 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada examenului naţional de bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2020

publicat in M.Of. 145 din 24-feb-2020

Ordinul 273/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

publicat in M.Of. 145 din 24-feb-2020

Ordinul 54/2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borduşani şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Griviţa din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 145 din 24-feb-2020