Rasfoire documente

Decretul 122/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Decretul 123/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Decretul 124/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Decretul 125/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Decretul 126/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Decretul 127/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Decretul 128/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Decretul 129/2020 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Decizia 734/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. e) şi ale art. 56^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Ordinul M.25/2020 pentru modificarea şi completarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/2010

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020

Decizia 31/2019 [A] referitoare la recursul în interesul legii în materie civilă privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 131 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 133 din 19-feb-2020