Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 217/2020 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

publicat in M.Of. 1316 din 30-dec-2020

Ordonanta urgenta 216/2020 privind prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 1316 din 30-dec-2020

Ordonanta urgenta 219/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 1316 din 30-dec-2020

Ordonanta urgenta 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

publicat in M.Of. 1316 din 30-dec-2020

Ordinul 3.224/2020 pentru completarea pct. 2.5 din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.155/2020

publicat in M.Of. 1316 din 30-dec-2020

Hotarirea 1.129/2020 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru anul 2020, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

publicat in M.Of. 1316 din 30-dec-2020

Hotarirea 1.123/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

publicat in M.Of. 1316 din 30-dec-2020

Hotarirea 1.122/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Drăghincescu Simona

publicat in M.Of. 1316 din 30-dec-2020