Rasfoire documente

Ordinul 3.679/2020 privind completarea Procedurii de implementare a măsurii ''Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.396/2020

publicat in M.Of. 1315 din 30-dec-2020

Ordinul 3.682/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii ''Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 1315 din 30-dec-2020

Ordinul 3.680/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 2.989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii ''Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 1315 din 30-dec-2020

Ordinul 2.240/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1315 din 30-dec-2020

Ordinul 2.239/2020 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1315 din 30-dec-2020

Ordinul 360/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol'', derulate prin schema de ajutor de stat ''Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole'', aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 1315 din 30-dec-2020

Ordinul 359/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.198/2018 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ''Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole'' în cadrul PNDR 2014-2020

publicat in M.Of. 1315 din 30-dec-2020

Decizia 629/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 1315 din 30-dec-2020

Decizia 354/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 508 alin. (4) şi ale art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 1315 din 30-dec-2020