Rasfoire documente

Ordinul 3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanţelor şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului

publicat in M.Of. 1312 din 30-dec-2020

Hotarire din 2020 în Cauza Aftanache împotriva României

publicat in M.Of. 1312 din 30-dec-2020

Ordinul 4.660.525/2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru localitatea Ovidiu, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 1312 din 30-dec-2020

Ordinul 4.660.524/2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Grădina, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 1312 din 30-dec-2020

Ordinul 2.221/2020 pentru punerea în aplicare în România a ultimelor amendamente cuprinse în anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957

publicat in M.Of. 1312 din 30-dec-2020

Ordinul 2.159/2020 privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare, lit. b) ''Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de kilometri parcurşi'' prevăzute în tabelul 3.1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar ''Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate''

publicat in M.Of. 1312 din 30-dec-2020