Rasfoire documente

Decizia 570/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu referire la infracţiunea de abuz în serviciu, raportate la cele ale art. 13^2 din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Decizia 121/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Remulus Emilian Birjaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Decizia 122/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ioan-Sorin Mălinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Decizia 125/2020 pentru eliberarea doamnei Ioana-Felicia Constantin, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Decizia 126/2020 privind constatarea încetării calităţii de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României pentru domnul Gheorghe Sârbu

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Ordinul 4/2020 pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă, Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator şi Curriculumului de pregătire în specialitatea neonatologie din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Decizia 5/2020 [A] referitoare la soluţionarea recursului în interesul legii privind existenţa şi întinderea dreptului titularilor de librete C.E.C. de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Ordinul 3166/2020 pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă, Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator şi Curriculumului de pregătire în specialitatea neonatologie din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Decizia 123/2020 privind numirea domnului Tony-Avramescu-Gruia Romani în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020

Decizia 124/2020 privind numirea domnului Vlad-Adrian Ţone în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 131 din 19-feb-2020