Rasfoire documente

Rectificare din 2020 la Decretul nr. 1.124/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1306 din 29-dec-2020

Lista 33.055/2020 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1306 din 29-dec-2020

Hotarirea 30/2020 privind radierea Societăţii ASKREDIT IFN - S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 1306 din 29-dec-2020

Ordinul 6.265/2020 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2020-2021

publicat in M.Of. 1306 din 29-dec-2020

Ordinul 4.433/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

publicat in M.Of. 1306 din 29-dec-2020

Ordinul 3.214/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.155/2020

publicat in M.Of. 1306 din 29-dec-2020

Ordinul 2.144/2020 privind acordarea unui ajutor de exploatare şi a unui ajutor de investiţii, exceptate de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., pentru anii 2021-2023

publicat in M.Of. 1306 din 29-dec-2020