Rasfoire documente

Regulamentul 10/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 21 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Regulamentul 23/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 21 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Ordinul 1.212/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Procedura din 2020 pentru determinarea valorilor măsurate pe interval de decontare ale consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Ordinul 233/2020 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea valorilor măsurate pe interval de decontare ale consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Procedura din 2020 pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Ordinul 232/2020 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Decizia 675/2020 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3-5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Decizia 335/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. e), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi art. II din Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020