Rasfoire documente

Ordinul 4.442/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

publicat in M.Of. 1303 din 29-dec-2020

Ordinul 4.422/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.154/2020 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2020-2022

publicat in M.Of. 1303 din 29-dec-2020

Ordinul 2.232/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 1303 din 29-dec-2020

Hotarirea 1.114/2020 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală în administrarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional

publicat in M.Of. 1303 din 29-dec-2020

Hotarirea 1.113/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi trecerea acestora în administrarea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 1303 din 29-dec-2020

Hotarirea 1.112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

publicat in M.Of. 1303 din 29-dec-2020

Decizia 325/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 1303 din 29-dec-2020