Rasfoire documente

Ghid din 2020 privind avortul medicamentos

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Ghid din 2020 de examinare ecografică de screening pentru anomalii de sarcină în trimestrul 3

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Ordinul 2.082/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.241/2019 privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Decizia 700/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 162 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 1, art. 3 lit. b) şi art. 37 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 12 alin. (1) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, ale art. 138 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011, ale art. 3 lit. b) şi d) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 3, art. 5, art. 6 alin. (3) şi art. 14 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Conditie din 2020 cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului GNL

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Ordinul 236/2020 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului GNL

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Ordinul 235/2020 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Ordinul 2.981/2018 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Întreprinderea ''Uzinele Chimice Române'', şos. Panduri nr. 71-75, sectorul 5, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-19321, respectiv declasarea imobilelor C4 şi C7

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Hotarirea 1.063/2020 privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului-Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, judeţul Sibiu'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Hotarirea 1.062/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sediul Unităţii Militare 0623 Braşov''

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020