Rasfoire documente

Decizia 715/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2020

Ordinul 24/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2020

Ordinul 26/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2020

Ordinul 46/2020 pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2020

Decizia 2/2020 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Dacă, în cazul infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, prin sintagma «săvârşirea faptei» prevăzută de dispoziţiile art. 296 din Codul procedură penală (relevantă pentru calcularea termenului de introducere a plângerii prealabile) se înţelege data încetării inacţiunii (data epuizării infracţiunii de abandon de familie) sau data consumării infracţiunii (expirarea perioadei de 3 luni pe durata căreia autorul a rămas în pasivitate)''

publicat in M.Of. 135 din 20-feb-2020