Rasfoire documente

Legea 290/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Ordinul 3.046/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Ordinul 1.537/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Ordinul 1.188/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Ordinul 15.191/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Ordinul 347/2020 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2020 - 30 iunie 2020, determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Hotarirea 1.074/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a unor imobile, reprezentând teren şi construcţie, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie ''Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare''

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Decizia 535/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Decretul 1.085/2020 privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 6 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Decretul 1.084/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020

Decretul 1.078/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1239 din 16-dec-2020