Rasfoire documente

Ordinul 225/2020 pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Urse Nicoleta

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ungureanu Mihai

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ţucă Marian-Laurenţiu

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Radu Octavian Moraru

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Popovici Constantin

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Pop Petru

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Pirvulet Cristian Mircea

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Pătraşcu Carmen

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ormenisan Vasile

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Nicu Adrian-Albert

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Nemteanu Romeo-Sterian

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Mititelu Ion

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Iagaru Laurentiu Ioan

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Farcas Romeo Horia

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Boteanu George-Constantin

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bilt Crisan Ioan Cristian

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bereczki Balasz Andras

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Arsene Sergiu

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Alecsa Georgel

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Ordinul 227/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2014

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Ordinul 226/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Ordinul 4.214/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Norma din 2020 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Ordinul 1.129/2020 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020