Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT.

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Mihai Cătălin

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Medrihan Lenuţa

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Matis Horea-Dorin

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Mate Radu

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Haica Dan Eugen

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Gruescu Ioan

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Govoreanu Ligia

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dumitras Gheorghe

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Dăineanu Vasilică

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bordaş Marius-Mihai

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Boboi Liviu Dumitru

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Barou Ioan

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Artan Valentin Dănuţ

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ailenei Diana Lăcrămioara

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Agrigoroaei Petru

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Hotarirea 1.081/2020 privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Hotarirea 1.080/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Hotarirea 1.079/2020 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0849 Sinaia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Hotarirea 1.051/2020 privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov'', precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 425/2008

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020

Hotarirea 999/2020 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 13.968/2011 a activităţii miniere de exploatare a zăcământului de gnais în perimetrul Sibiu-Valea Rece, judeţul Sibiu, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială EUROFOR 2011 - S.R.L.

publicat in M.Of. 1235 din 16-dec-2020