Rasfoire documente

Lista 31.037/2020 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Decizia 143/2020 privind completarea art. 1 al Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 130/2020 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică prin prezentare directă, expunerea publică a operelor de artă grafică sau plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, precum şi proiecţia publică a operelor de artă digitală

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Circulara 28/2020 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Ordinul 6/2020 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Ordinul 342/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis ''Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală''

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Ordinul 341/2020 pentru modificarea art. 20 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor''

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Hotarirea 1.085/2020 pentru modificarea art. 10 alin. (1) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Hotarirea 1.084/2020 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Decizia 669/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule şi, în special, ale art. 3 şi art. 7 din acest act normativ

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Decretul 1.083/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Decretul 1.082/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Decretul 1.081/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 1.708/1.531/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1207 din 10 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Lista 31.156/2020 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020